fbpx

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

  • staże zawodowe,
  • stypendium stażowe – ok. 1977,78 zł brutto,
  • bezpłatne szkolenia zawodowe,
  • stypendium szkoleniowe ok. 9,07 zł brutto,
  • wsparcie doradcze,
  • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na wsparcie,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną na wsparcie,
  • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

REGULAMIN:

HARMONOGRAM WSPARCIA: