fbpx

GODZINY OTWARCIA BIURA

W dniu 23.12.2022r. biuro czynne w godzinach od 07.00 do 12.00.

68 REKRUTACJA

Spółdzielnia Socjalna Serwis

zaprasza do udziału w projekcie:  „POWER – Subregion Tarnowski”

zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 27 -28 grudnia 2022r. w godzinach 9.00-14.00

w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13/3, piętro 1, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

  • bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
  • imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa niezależnie od swojego statusu na rynku pracy,
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku od 15 do 29 lat.

Rekrutacja do projektu „POWER – Subregion Tarnowski”,  prowadzona jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. *O kolejnych terminach rekrutacji będziemy na bieżąco informowali na stronie internetowej.

LISTA RANKINGOWA 67 REKRUTACJI

67 REKRUTACJA

Spółdzielnia Socjalna Serwis

zaprasza do udziału w projekcie:  „POWER – Subregion Tarnowski”

zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 12 – 14 grudnia 2022r. w godzinach 9.00-14.00

w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13/3, piętro 1, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

  • bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
  • imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa niezależnie od swojego statusu na rynku pracy,
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku od 15 do 29 lat.

Rekrutacja do projektu „POWER – Subregion Tarnowski”,  prowadzona jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. *O kolejnych terminach rekrutacji będziemy na bieżąco informowali na stronie internetowej.

LISTA RANKINGOWA 66 REKRUTACJI